Interiérové a exteriérové schody

Schodisko alebo schodište je vnútorný komunikačný priestor, v ktorom sú umiestnené schody. Spravidla býva ohraničené po stranách stenami a čelne obvodovou stenou. Zhora môže byť schodiskový priestor ohraničený stropom, svetlíkom alebo povalovým uzáverom.

Rozdelenie schodísk:

Podľa umiestnenia: 

 • vnútorné
 • vonkajšie
 • terénne

Podľa funkcie:

 • hlavné
 • vyrovnávacie
 • vonkajšie

Podľa tvaru:

 • s priamym ramenom
 • so zakriveným ramenom
 • so zmiešanými stupňami

Podľa zmyslu výstupu:

 • ľavotočivé
 • pravotočivé
 • priame

Podľa počtu ramien:

 • jednoramenné
 • dvoj a viacramenné
 • vetvené
 • združené
 • točité

Stupne:

Schody tvorí schodiskový stupeň (základný prvok) a schodiskové rameno (minimálne 3 stupne). Medzi schodiskovými ramenami sa nachádza tzv. odpočívadlo alebo podesta. Jednoduché dvojramenné schodisko sa skladá z nástupného ramena, podesty a výstupného ramena. Schodiskový stupeň tvoria dve plochy, nástupnica - našlapná plocha a podstupnica zvislá plocha. Výšková norma stupňa je 15mm a šírka 300mm.

 

 V našej ponuke máme rôzne druhy a typy schodísk:

 

schodisko_2schodisko_1schodisko_4schodisko_3schodisko_5schodisko_6schodisko_7schodisko_9schodisko_8schodisko_10