Systém inteligentnej elektroinštalácie TECO Foxtrot riadi chod Vášho domu od regulácie vykurovania a klimatizácie, ovládanie osvetlenia, roliet a iných spotrebičov až po zabezpečenie domu a ochranu Vášho majetku. Dokáže rozpoznať zmeny funkcií systému oproti požadovanému stavu a včas Vás o týchto zmenách informovať cez mobilný telefón, PDA alebo internet. Je navrhnutý tak, aby dokázal uspokojiť malé elektroinštalácie a riešiť i ovládanie rozsiahlych celkov vyžadujúcich automatizáciu a komplexnosť. Riadiacu jednotku TECO Foxtrot je možné použiť pre rodinné domy, byty, administratívne, predajné priestory, ale aj pre rozsiahlejšie projekty a komplexy budov.

 

Prínosy pre UŽÍVATEĽA

komfort

- stmievacie funkcie (postupný nábeh/dobeh, soft start, svetelné scény)
- ovládanie cez dotykový displej (zabudovaný v stene, kompletný prehľad)
- ovládanie bežným diaľkovým ovládačom
- regulácia teploty podľa nastavených programov a to v každej miestnosti samostatne
- možnosť ovládania cez mobilní telefón, počítač a internet

automatizácia

- funkcie sa spúšťajú automaticky na základe určených veličín (čas, teplota, úroveň osvetlenia, pohyb osôb, sila vetra ..)
- je možné vykonať niekoľko funkcií na základe jedného povelu alebo udalosti (napr. pri zotmení systém zatiahne žalúzia, rozsvieti svetlá, zvýši izbovú teplotu a zapne televíziu..)
- príchodové/odchodové funkcie: po zadaní kódu (alebo prečítaní karty) na klávesnici
- systém automaticky nastaví elektrické spotrebiče podľa rozpoznaného užívateľa

dohľad

- systém Vás informuje o zvolenej udalosti/udalostiach SMS správou
- kdekoľvek na svete, kde máte prístup na internet, se môžete ku svojmu domu pripojiť a skontrolovať a zmeniť stav
- integrovaný zabezpečovací systém môže byť prepojený na bezpečnostnú agentúru

bezpečnosť

- alarm s rozšířenými funkciami je súčasťou systému
- systém je vybavený vlastnou klávesnicou, ktorá môže byť ovládana kódom alebo prístupovou kartou
- všetky nastavenia a prístupy sú zaheslované v niekoľkých úrovniach
- ochrana domu pri zlom počasí (žaluzie pri silnom vetre alebo búrke), nečakaných udalostiach (poruchy v sieti, prepätí, pretaženie), živelných pohromách
(senzor zatopenia, dymový senzor)
- nastavenie ideálnich podmienok pre spánok (postupné zhasínanie, príjemná teplota, sledovanie pohybu - babysiting )
- dotykové časti senzorov sú napájené bezpečným napätím 24 V

úspory

- súčasťou regulácie kúrenia a/alebo klimatizácie
- časové alebo časovo obmedzené spínanie
- regulácia osvetlenia (možnosť dosiahnuť až 10 % úspor elektrickej energie)
- závislé spínanie (napr. pri súmraku, pri nastavenej teplote …)
- blokovanie vybraných spotrebičov pri vysokej tarife elektromera
- eliminácia nechcených zapnutých spotrebičov (napr. pri absencii pohybu vypne svetlo)

design

- moderný design ovládacích tlačítok, termostatov,
- vypínačov a zásuviek – všetko v jednom prevedení Elegant alebo Efapel
- možnosť kombinácie v rôznych farbách a vo viacnásobných rámčekoch
- dotykový displej – ako príjemné spestrenie Vášho domu

rýchlosť a doba inštalácie

- výrazne menšia vďaka ybernicovej inštalácii
- jednotky sú inštalované a až potom oživované

operatívnosť zmien a rozšírenie

- v budúcnosti možnosť doplniť alebo zameniť jednotky
- funkcie možno zmeniť cez PC a to i vzdialene (nie je nutný výjazd technika)

sociálne

- zvýšenie prestiže
- máte moderný dom a veľký krok pred ostatními
- chráníte životné prostredie, šetríte peniaze
- zvyšuje sa hodnota domu = zúročené investície