Interiérový design

Pre našich investorov(klientov), či sú to veľké spoločnosti alebo súkromné osoby vytvárame návrhy, projekty a realizujeme interiéry, vďaka ktorým sa stáva interiér jedinečný.

Prvým a správnym krokom je preto vypracovanie štúdie, ktorá zahrňuje požiadavky investora a vychádza z reálnych možnosti.   

Druhým krokom je vypracovanie projektu, ktorý už zahŕňa technické špecifikácie, kompletnú dokumentáciu a rozpočet pre realizáciu. Súčasťou každej štúdie aj projektu pre stavbu alebo interiér sú vizuály, ktoré stvárňujú budúce dielo.   

Posledným krokom je zabezpečenie realizácie pre nášho investora vrátane tvorby časového harmonogramu, dohľadu nad realizáciou a riešením problémov počas celej realizácie interiéru.

Ako postupovať v prípade záujme o vypracovanie štúdie alebo projektu:

1. Kontaktujte nás alebo nám zašlite na Vás kontakt, aby sme mohli spolu prejsť možnosti vzájomnej spolupráce

2. Konzultant prejde Vaše požiadavky a pripraví pre Vás ponuku na vypracovanie štúdie

3. Po odsúhlasení ponuky uzavrieme spoločnú zmluvu pre dodanie štúdie alebo projektu

4. Pridelíme Vám osobného architekta a ten pre Vás vypracuje štúdiu a bude s Vami konzultovať všetky Vaše požiadavky a pripomienky

5. Po odsúhlasení štúdie sa  rozhodnete, či chcete vypracovať kompletný projekt pre realizáciu, ak ste sa tak už nerozhodli na začiatku 

Rozsah realizácie

Na základe vypracovaného projektu sa stanovuje rozsah realizácie, komplexná realizácia by mala zahŕňať:

  - komplexný časový harmonogram realizácie 

 - harmonogram jednotlivých dodávok tovarov, materiálu a prác 

 - dohľad nad realizáciou vykonávaných prác a dodávok 

 - autorský dohľad architekta zabezpečujúci zhody realizácie podľa schváleného projektu 

 - konzultácie a informovanie investora o stave realizácie

 - informovanie investora o prípadných zmenách a nových požiadavkách počas realizácie 

 - dovoz a montáž jednotlivých tovarov 

 - kontrola množstva a kvality dodávaných tovarov  

 - riešenie vzniknutých závad a nedostatkov počas realizácie 

 - vybavovanie reklamácií v prípade závad 

 - finálna kontrola konečnej realizácie diela 

 - odovzdanie diela investorovi