Štandard dodávky v niekoľkých bodoch :

1. Štúdia domu a vizualizácia 

2. Architektúra , Statika , Zdravotechnika, Elektroinštalácia , Požiarna ochrana , Energetické hodnotenie

3. Terénne úpravy a Základy

4. Montované panely obvodové

cl10

MDS CLASSIC :
(skladba steny zvnútra smerom von)
U = 0,149 W/m2K 
- sadrovláknitá doska h=12,5 mm
- parozábrana s reflexnou úpravou
- drevená konštrukcia z KVH hranolov rozmerov
   5 x 15 cm, vyplnená izoláciou Ursa VL20
- sadrovláknitá doska h=12,5 mm
- doplňujúca fasádna tepelná izolácia POLYSTYRÉN
   h=10 cm
- fasádna omietka Weber – Terranova

 


cl15MDS CLASSIC + :
(skladba steny zvnútra smerom von)
U = 0,125 W/m2K
- sadrovláknitá doska h=12,5 mm
- 5cm drevená konštrukcia – izolácia + elektroinštalácia
- parozábrana s reflexnou úpravou
- drevená konštrukcia z KVH hranolov rozmerov
   5 x 15 cm, vyplnená izoláciou Ursa VL20
- sadrovláknitá doska h=12,5 mm
- doplňujúca fasádna tepelná izolácia POLYSTYRÉN
   h=10 cm
- fasádna omietka Weber – Terranova

 

 

5. Nosné a nenosné steny : 

Skladba vnútornej nosnej steny: - sadrovláknitá doska h=12,5 mm - drevená konštrukcia z KVH hranolov rozmerov 5 x 15 cm, vyplnená izoláciou Ursa VL20 - sadrovláknitá doska h=12,5 mm
Skladba nenosnej priečky: - sadrovláknitá doska h=12,5 mm - drevená konštrukcia z KVH hranolov rozmerov 5 x 10 cm, vyplnená izoláciou Ursa VL - sadrovláknitá doska h=12,5 mm
 

6. Stropná konštrukcia:

Dimenzuje sa podľa statického posudku s izoláciou hrubou 20 cm. Podhľad stropu je zhotovený zo sadrokartónu.

7. Strecha:

Nosná strešná konštrukcia z vysušeného smrekového reziva 1. triedy, ošetrená impregnáciou proti drevokaznému hmyzu a hubám. Ako strešná krytina je použitá Azzuro betónové škridle s príslušenstvom, dažďové zvody a žľaby sú hliníkové.

8. Podlaha:

Betónová základová doska s hydroizoláciou je doplnená o tepelnoizolačné dosky z expandovaného polystyrénu, stabilizované s PE-fóliou, na ktoré je použitý 6 cm hrubý betonový poter.

9. Elektroinštalácia:

Rozvedená v zhode s platnými predpismi do pripravených trás. Napojenie sa realizuje z rozvodovej a poistkovej Skrine, zabudovanej do príslušnej steny. Ukončenia (zásuvky, vypínače...) sú z typovej rady Prodax Classic.

10. Zdravotechnika:

Dom je vybavený vodovodnými a kanalyzačnými rozvodmi podľa projektu.

11. Okná, dvere:

Na okná je použitý 6 alebo 8 komorový plastový profil SLOVAKTUAL PASIV-HL alebo PASIV-OL 3 sklo.
Interiérové dvere Centurion .

12. Fasáda:

Tenkovrstvá omietka Weber Terranova, Sklotextilná mriežka + lepiaci tmel

13. Maľovka:

Vysprávka stien a stropu. Vymaľovanie disperznými farbami požadovaného odtieňa.

14. Obklady, dlažby:

V kúpelni a WC obklady do výšky 2,1 m. Dlažby podla projektu, Mrazuvzdorná dlažba je použitá na terasách a vonkajších schodoch.