NED a Pasívne domy

Čoraz väčšiu pozornosť vyvolávajú pasívne domy. Bývanie v takom pasívnom dome môže byť dobrou voľbou nielen pre zákazníka, ktorého hlavnou prioritou je znižovanie nákladov na kúrenie a teplú vodu, ale aj pre zákazníka, ktorý chce chrániť životné prostredie.
Najväčšou devízou pasívnych domov je veľmi nízka energetická náročnosť - 15kW/m2/rok. Znamená to, že pri optimálnom riešení náklady na kúrenie pre dom s úžitkovou plochou 100 m2 neprekročia 80-100€ .

Prevádzka pasívnych domov je odlišná od klasickej, hoci aj dobre zateplenej budovy, preto je potrebné venovať náležitú pozornosť jednotlivým riešeniam už vo fáze projektovania.

Pri stavbe pasívneho domu je veľmi dôležitá orientácia voči svetovým stranám, ale aj optimálny výber okien, dverí a v neposlednom rade je dôležité tienenie. V takomto dome, kvôli dokonalej izolácii sa o čistý vzduch stará rekuperačné(ventilačné) zariadenie,ktoré pracuje s účinnosťou 90-95 %.

Náklady na realizáciu optimálne naprojektovaného a dobre realizovaného pasívneho domu v porovnaní s nízkoenergetickým sú vyššie len o 15 %, čo ale je zanedbateľné, keď berieme do úvahy budúce úspory na prevádzke a taktiež enviromentálny aspekt.