Energetické údaje

  1. Nulový dom spotreba 0 až 5 kWh/m² rok

  2. Pasívny dom spotreba 5 až 15 kWh/m² rok

  3. Nízkoenergetický dom spotreba 15 až 50 kWh/m² rok

  4. Energeticky úsporný dom spotreba 50 až 70 kWh/m² rok

  5. Súčasný štandard spotreba 70 až 100 kWh/m² rok

  6. Energeticky náročné domy spotreba viac ako 100 kWh/m² rok