Výhody montovaných domov

-    úsporná a ekologická výroba materiálu

-    pevne stanovená cena

-    dodávka a montáž od jedného dodávateľa

-    možnosť navštíviť vzorové domy

-    inštalačné rozvody (voda, plyn, kanalizácia, telekomunikácie) zabudované priamo v jednotlivých stavebných dieloch 

-    presnosť v detailoch

-    stavba je realizovaná bez mokrých procesov, takže možno stavať po celý rok

Nevýhody montovaných domov

-    dispozíciu niektorých typových domov nemožno meniť podľa požiadaviek investora
-    niekedy sú základy predimenzované (keď spodnú a hornú stavbu nerealizuje rovnaký dodávateľ), stačí zakladanie na základových pätkách