cl10

MDS CLASSIC :
(skladba steny zvnútra smerom von)
U = 0,149 W/m2K 
- sadrovláknitá doska h=12,5 mm
- parozábrana s reflexnou úpravou
- drevená konštrukcia z KVH hranolov rozmerov
   5 x 15 cm, vyplnená izoláciou Ursa VL20
- sadrovláknitá doska h=12,5 mm
- doplňujúca fasádna tepelná izolácia POLYSTYRÉN
   h=10 cm
- fasádna omietka Weber – Terranova

 


cl15MDS CLASSIC + :
(skladba steny zvnútra smerom von)
U = 0,125 W/m2K
- sadrovláknitá doska h=12,5 mm
- 5cm drevená konštrukcia – izolácia + elektroinštalácia
- parozábrana s reflexnou úpravou
- drevená konštrukcia z KVH hranolov rozmerov
   5 x 15 cm, vyplnená izoláciou Ursa VL20
- sadrovláknitá doska h=12,5 mm
- doplňujúca fasádna tepelná izolácia POLYSTYRÉN
   h=10 cm
- fasádna omietka Weber – Terranova

 


ex3MDS EXCLUSIV :
(skladba steny zvnútra smerom von)
U = 0,184 W/m2K
- sadrovláknitá doska h=12,5 mm
- parozábrana s reflexnou úpravou
- drevená konštrukcia z KVH hranolov rozmerov
   5 x 15 cm, vyplnená izoláciou Ursa VL20
- difúzna fólia
- sadrovláknitá doska h=12,5 mm
- vzduchová medzera h=3 cm
- fasádna prímurovka z tehál POROTHERM 10N+F
- doplňujúca fasádna tepelná izolácia POLYSTYRÉN h=3 cm
- fasádna omietka Weber – Terranova

 

ex5MDS EXCLUSIV + :
(skladba steny zvnútra smerom von)
U = 0,118 W/m2K
- sadrovláknitá doska h=12,5 mm
- 5cm drevená konštrukcia – izolácia + elektroinštalácia
- parozábrana s reflexnou úpravou
- drevená konštrukcia z KVH hranolov rozmerov 5 x 15 cm, vyplnená izoláciou Ursa VL20
- difúzna fólia
- sadrovláknitá doska h=12,5 mm
- vzduchová medzera h=3 cm
- fasádna prímurovka z tehál POROTHERM 10N+F
- doplňujúca fasádna tepelná izolácia POLYSTYRÉN h=10 cm
- fasádna omietka Weber – Terranova

Skladba vnútornej nosnej steny:
- sadrovláknitá doska h=12,5 mm
- drevená konštrukcia z KVH hranolov rozmerov 5 x 15 cm, vyplnená izoláciou Ursa VL20
- sadrovláknitá doska h=12,5 mm

Skladba nenosnej priečky:
- sadrovláknitá doska h=12,5 mm
- drevená konštrukcia z KVH hranolov rozmerov 5 x 10 cm, vyplnená izoláciou Ursa VL
- sadrovláknitá doska h=12,5 mm

V stenách je zabudovaná príprava na elektroinštaláciu podľa projektu