Vykurovacie vodiče a rohože

ECOFLOOR

     
  Registrovanou značkou ECOFLOOR® sú označované výrobky z elektrických vykurovacích vodičov – vykurovacie vodičové okruhy a vykurovacie rohože. Aplikácie, v ktorých je možné využiť teplo z vykurovacích vodičov je nepspočetné množstvo, predovšetkým vďaka ich úžastnej flexibilite, pomerne ľahkej inštalácii a v zásade nulovým nárokom na údržbu.  
 

Členenie výrobkov ECOFLOOR

Aby elektrické vykurovacie vodiče splnili požiadavky, ktoré od nich užívateľ očakáva, je nutné vybrať správny výrobok. V tejto kapitole je popísané, aké typy vykurovacích vodičov sa vyrábajú, v čom sa od seba líšia a pre ktoré aplikácie sa hodia.

Podlahové vykurovanie

Z hľadiska funkčnosti je elektrické podlahové vykurovanie úplne zhodné s teplovodným podlahovým vykurovaním – elektrické vykurovanie sa však vyznačuje ľahšou inštaláciou, vyššou flexibilitou a nižšími zriaďovacími nákladmi. Princípom je zohriať konštrukciu podlahy na teplotu len o niečo vyššiu ako je teplota vzduchu. Pretože však hreje veľká plocha, je tento systém schopný vydať dostatok energie vyhrievať miestnosť – preto sa všeobecne označuje ako veľkoplošné nízkoteplotné vykurovanie.

Vonkajšie aplikácie

Pri vonkajších aplikáciách je úlohou vykurovacích vodičov a rohoží zabrániť vytváraniu námrazy alebo snehu na určenej ploche alebo zariadení. Obvykle sa jedná o príjazdové cesty, chodníky a schodiská, alebo o strešné žľaby (odkvapy), zvody, úžľabia, atď.

Ochrana potrubia a špeciálne aplikácie

Pomocou vykurovacích vodičov ECOFLOOR možno pred mrazom chrániť tak isto potrubie s vodou alebo inou kvapalinou, kanalizačnú vpusť a zvody, a pod. V ponuke sú tak isto výrobky z vykurovacích vodičov pre špeciálne aplikácie – napríklad vodiče umožňujúce odlievanie betónových konštrukcií pri teplotách pod bodom mrazu alebo špeciálne vykurovacie plachty.